Google thêm vị trí quảng cáo trên Play Store

Bản cập nhật mới trên Play Store

Hai bản cập nhật mới nhất đã được Google giới thiệu với quảng  cáo tìm kiếm trên Play Store. Google đang thực hiện một vài điều chỉnh thời gian và vị trí các mẫu quảng cáo hiện thị trên Play Store.

Đầu tiên là sẽ có thêm một slot quảng cáo mới trên một vài các truy vấn không liên quan đến thương hiệu như. Ví dụ như các truy vấn “calorie counter app” hay “finance app”. Hai mẫu quảng cáo sẽ không luôn luôn hiện thị dựa trên các câu truy vấn như trên. Nhưng Google đã và đang mở nhiều hơn các inventory để từ lần đầu tung ra quảng cáo tìm kiếm trên Play Store vào 2015.

Một thay đổi khác là khi user tìm kiếm một app cụ thể ví dụ như “MoMo app” “Zalo App”. Họ sẽ không thấy quảng cáo của app ngay tức khắc hoặc đầu tiên mà thay vào đó chuỗi các app tự nhiên có liên quan sẽ hiện thị ở top kết quả tìm kiếm. Tất cả các kết quả còn lại sẽ bao gồm các kết quả tìm kiếm tự nhiên.

Đại diện của Google phát biểu. Chúng rôi luôn luôn kiểm tra mức hộ hài lòng của của user khi họ tìm kiếm app trên của hàng ứng dụng. Với các câu truy vấn cho 1 app cụ thể, các mẫu quảng cáo có thể sẽ hiện thị phía dưới cả kết quả tìm kiếm tự nhiên.

Có lợi hơn cho nhà quảng cáo

Việc điều chỉnh theo cách truy vấn “specific -app” này của Google sẽ rất có lợi cho các nhà quảng cáo. Điều này giúp họ có thể sẽ không phải bỏ thêm chi phí cho mỗi click nếu user truy vấn app trực tiếp. Khả năng cao user sẽ click vào kết quả tìm kiếm tự nhiên nhất. Tuy nhiên khi truy vấn các từ khóa liên quan thì làm tăng độ cạnh tranh giá thầu của các nhà quảng cáo.

Leave a Comment