Giới thiệu về quảng cáo đáp ứng

Quảng cáo đáp ứng

Theo như thông tin mới nhất từ Google thì kể từ ngày 31/1/2017 đối với hình thức quảng cáo hiện thị (GDN) thì bạn sẽ không thể tự tạo và chỉnh sửa quảng cáo văn bản chuẩn trên mạng hiện thị.Cụ thể quảng cáo hiện thị sẽ được thay thế bằng quảng cáo đáp ứng – tự động điều chỉnh kích thước giao diện và định dạng phù hợp với không gian quảng cáo trên các website và thiết bị.Ví dụ: quảng của bạn có thể hiện thị dưới dạng văn bản trên một website A nhưng cũng có thể hiện thị dưới dạng quảng cáo động trên website B, C, D…

Có thể thấy qua ví dụ trên một mẫu quảng cáo sẽ auto responsive về cả kích thước và định dạng quảng cáo trên các website khác nhau tùy vào vị trí quảng cáo cho phép của các nhà xuất bản.

Lợi ích

Tối ưu hóa quảng cáo: Khi bạn tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng bằng cách tải các nội dung khác nhau lên Google Ads, Google sẽ sử dụng mô hình máy học để xác định tổ hợp nội dung tối ưu cho mỗi vùng quảng cáo, dựa trên các dự đoán được rút ra từ lịch sử hiệu suất của bạn.

Phạm vi tiếp cận rộng hơn: Đối với mỗi loại nội dung, có thể tải lên nhiều nội dung (Ví dụ: nhiều dòng tiêu đề, logo, video và hình ảnh). Các quảng cáo mà Google ghép nối sẽ tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng để phù hợp với bất kỳ không gian quảng cáo có sẵn nào. Ví dụ: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng có thể hiển thị dưới dạng quảng cáo biểu ngữ gốc trên một trang web và dưới dạng quảng cáo văn bản động trên một trang web khác.

Hãy thêm video vào quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng để giúp tối đa hóa phạm vi tiếp cận của bạn trên Mạng hiển thị. Video của bạn sẽ được hiển thị thay cho hình ảnh, bất cứ khi nào Google Ads biết chắc video có thể mang lại hiệu suất tốt hơn.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh đã tải lên

Nếu muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các quảng cáo cho Chiến dịch hiển thị, thì bạn cũng có thể tạo và tải lên các quảng cáo hình ảnh của riêng mình. Những quảng cáo này được tạo bên ngoài Google Ads (Ví dụ: trong Google Web Designer) và có thể được tải lên Google Ads dưới dạng tệp .zip

Leave a Comment