Chiến dịch cài đặt ứng dụng (Mobile App Install Campaign)

Với thị phần hơn 70% số lượng user truy câp Internet từ các thiết bị di động (mobile devices) các ứng dụng điện thoại đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối và duy trì sự tương tác giữa nhà quảng cáo và khách hàng. Chiến dịch cài đặt ứng