Giới thiệu về quảng cáo đáp ứng

Quảng cáo đáp ứng Theo như thông tin mới nhất từ Google thì kể từ ngày 31/1/2017 đối với hình thức quảng cáo hiện thị (GDN) thì bạn sẽ không thể tự tạo và chỉnh sửa quảng cáo văn bản chuẩn trên mạng hiện thị. Cụ thể quảng cáo hiện thị sẽ được thay thế